Οι υποτροφιες και οι δρασεις του 2013

Στην πρώτη χρονιά του Προγράμματος υποτροφιών Γιάννας Αγγελοπούλου – Clinton Global Initiative University υποβλήθηκαν περισσότερα από 300 σχέδια/προτάσεις, από τα οποία επελέγησαν 12: 7 φοιτήτριες και 5 φοιτητές, από τους οποίους 7 σε προπτυχιακό και 5 σε μεταπτυχιακό επίπεδο – 6 στην Αθήνα, ανά 2 στην Θεσσαλονίκη και την Λάρισα, 1 στην Κρήτη, 1 στα Γιάννενα.

Από τις δράσεις που τελικά προκρίθηκαν, οι 6 αφορούσαν καταπολέμηση της φτώχειας, οι 3 την δημόσια υγεία και οι 3 την αγροτική παραγωγή ή/και το περιβάλλον.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα σχεδίων δράσης που προωθήθηκαν αποτελούν: